Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2016Vytlačiť
 


 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

Uloženie zásielkyVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

__________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2017/00336                                                                                     Bacúch:  17.10.2017  

              

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti JUDr. Tomáš Peltzner, exekútor,  Bratislava  adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Štefan Baboľ , nar. 1963 , 976 64 Bacúch

 

Dátum vyvesenia zásielky:  17.10.2017

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

 

v odbernej lehote 7 dní, ktorá končí dňa:  04.11.2017

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                             

   


 
 

Uloženie zásielkyVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2017/00330                                                                                      Bacúch:  12.10.2017  

              

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Sociálna poisťovňa  Banská Bystrica adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Marek Chládek , nar. 1986 , 976 64 Bacúch

Dátum vyvesenia zásielky:  12.10.2017

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

 

v odbernej lehote 7 dní, ktorá končí dňa:  19.10.2017

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

 

   VYVESENÉ:   12.10.2017

   ZVESENÉ:       


 
 

Uloženie zásielkyVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2017/00325                                                                                       Bacúch:  06.10.2017  

              

OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Okresný súd  Banská Bystrica adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Jozef TOMAJKA , nar. 1975 , 976 64 Bacúch

 

Dátum vyvesenia zásielky:  06.10.2017

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

 

v odbernej lehote 7 dní, ktorá končí dňa:  24.10.2017

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

   VYVESENÉ:   06.10.2017

   ZVESENÉ:       


 
 

Verejné vyhlášky

Prerokovanie programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Bacúšska JelšinaVytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka