Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2017Vytlačiť
 


 
 

Oznámenia o uložení písomnosti

Oznámenie o uložení písomnostiVytlačiť
 

Obec Bacúch

Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch

Telef. 048/6188 301,  0911 922 877

Mail: obecnyurad@bacuch.sk

___________________________________________________________________________

Sp.zn:     OcÚB/S2018/00371                                                                          Bacúch:  19.10.2018  

              

                                             OZNÁMENIE  O  ULOŽENÍ  ZÁSIELKY

      V zmysle § 5 zák. č. 253/1998 Z.Z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, oznamujme uloženie písomnosti Sociálna poisťovňa pobočka Banská Bystrica adresu jeho sídla:

MENO A PRIEZVISKO ADRESÁTA:   Marek Chládek , nar. 1986 , 976 64 Bacúch

 

Dátum vyvesenia zásielky:  19.10.2018 Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v sídle Obecného úradu Bacúch, Hlavná 279/43 počas úradných hodín:

Pondelok :    7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Utorok:         7.30 – 12.00 hod   12.30 – 15.30 hod.

Streda:          7.30 – 12.00 hod   12.30  -  16.30 hod.

Piatok:           7.30 – 12.00 hod   12.30 – 14.30 hod.

 

v odbernej lehote, ktorá končí dňa:  06.11.2018

 

Upozornenie:

Po uplynutí odbernej lehoty bude zásielka vrátená odosielateľovi.

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       Romana Molentová

                                                                                                                  zamestnankyňa obce Bacúch

 

   VYVESENÉ:   19.10.2018

  

 


 
 


Úvodná stránka