Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tajch a kyslá

 

Výskyt podzemných vôd v katastrálnom území je podmienený najmä geologickým podložím. V Nízkych Tatrách a Veporských vrchoch prevládajú metamorfované (premenené) horniny kryštalinika - svory. Vyskytuje sa v nich puklinová priepustnosť, hladina podzemnej vody je prevažne voľná. Bridličnatá textúra metamorfovaných hornín je málo priepustná, obeh a akumulácia podzemných vôd je v nich minimálna. Na tektonických poruchách sa nachádzajú puklinové pramene. Ich výdatnosť je malá, pod 0,5 l.s-1 [43]. Priaznivejšie podmienky pre vznik podzemných vôd sú v granitoidných vyvretých horninách v oblasti Vrchbánskeho grúňa. Majú hlbšie pukliny a zlomové poruchové zóny. Dobrá puklinová priepustnosť umožňuje vytvárať bohatšie zásoby podzemných vôd. Pramene vyvretých hornín sú asi o polovicu výdatnejšie ako pramene metamorfovaných hornín [103] Z tohto dôvodu sa výdatnejšie pramene podzemných vôd vyskytujú v povodí Bacúšskeho potoka. Charakterizované sú ako pramene nízko mineralizované. Prevažujú ióny Ca2+, Mg2+, Na+, K+ a anióny HCO3-, NO3-, Cl- . Na základe uvedenej charakteristiky sa voda klasifikuje ako nevýrazný kalciovo-magnéziový-bikarbonátový typ. Voda sa podľa hodnôt pH zaraďuje medzi vody slabo kyslé.
Asi 1 km severne od obce, pri tajchu, sa nachádza minerálny prameň Boženy Němcovej. Prameň objavil v roku 1813 banský radca Bergráth Herder. Voda v ňom je studená, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, uhličitá kyselka, so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Výdatnosť prameňa je v literatúre udávaná na 1,5 l min.-1. Pri meraní v septembri 2003 sme namerali výdatnosť prameňa 0,95 l min-1 , v decembri 2003 1,1 l min-1. Teplota vody je 8,8oC, celková mineralizácia 1907, 61 mg.l-1, CO2 2500 mg.l-1. Podľa Bozalkovej [6] analýzu prameňa prvý raz vykonal P. Kitabel a popísal ju v roku 1829.

Kyslá v roku 1930Kyslá v roku 2012

 

Prameň dostal názov po českej spisovateľke Božene Němcovej, ktorá ho niekoľkokrát navštívila v sprievode dr. G. K. Zechentera–Laskomerského. Minerálny prameň bol premenovaný 14. 10. 1962, pri príležitosti 100. výročia narodenia spisovateľky. A ako charakterizovala minerálnu vodu Božena Němcová? ”Voda je velmi dobrá, studená jako led a tak silná, že se oči zalévají, jak ji pohárik vypije, a člověk je potom v stavu klince strávit” . Aj dr. Zechenter-Laskomerský opísal vo svojom diele ”Päťdesiat rokov slovenského života”  bacúšsku minerálnu vodu: ”...keď človek dúškom hodný pohár vychlipne, nuž, voda reže na jazyk a oči slzami zabehnú. Ona občerství, ale viac pitá, zapeká. Večer na prázdny žalúdok asi za sklenicu pitá, pôsobí v noci práve tak, ako nevykysnuté pivo. Pochádza to z veľkého množstva vyvinutého slobodného uhlíka, ktorý sa vyvinuje celou cestou krvobehu a potom ešte v mechúri. Pretože občerství a zapeká, veľmi dobre účinkuje pri slabých na črevá, behačkou trápených, pri bledej nemoci, ale zle slúži plnokrvným, alebo práve na srdce chorým...” Dr. Zechenter-Laskomerský, zaoberajúci sa aj geológiou, vo svojej knihe vyslovil úvahu, že vybudovaním tajchu prišlo k vzostupu hladiny sladkej vody, ktorá prenikla do prameňov minerálnej vody a rozriedila ju.... Podľa Longauera sa minerálna voda plnila a predávala v pečatených fľašiach, opatrených etiketou a analýzou vody.

Kyslá 2015Prístrešok kyslá 2015

 

 

 

 

 

 

 

Tajch v roku 2015


 


Úvodná stránka