Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Starosta obce

Najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách. Starosta je štatutárnym orgánom obce v majetkovo-právnych vzťahoch, v pracovno-právnych vzťahoch je pracovníkom obce a v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a zároveň podpisuje ich uznesenia.

 

starosta obce

Ing. František KÁN


mobil : 0902 778 778
       e-mail: starosta@bacuch.sk


 


 


Úvodná stránka