Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Vypaľovanie trávyVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne  ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákon) Vás touto formou upozorňuje na dodržiavanie zásad požiarnej bezpečnosti vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov požiarnej ochrany.

Predmetné upozornenie a rozhlasová relácia je spracovaná v súvislosti s obdobím, ktoré je charakteristické enormným nárastom vzniku požiarov v prírodnom prostredí z dôvodu zámerného vypaľovania, spaľovania a nedbanlivosti právnických osôb, fyzických osôb-podnikateľov a fyzických osôb.

V roku 2015 vzniklo v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Brezne 146 požiarov, ktorými boli spôsobené priame škody na majetku za  380580 €.  Zásahom hasičských jednotiek boli uchránené hodnoty vo výške 1805510 €. Pri týchto požiaroch neboli žiadne osoby usmrtené a 4 osoby boli zranené. Z toho v odvetví lesného hospodárstva vzniklo      13 lesných požiarov s priamou škodou 17 580,- €. Príčinou vzniku týchto požiarov bolo vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov a zakladanie ohňa v prírode.


 
 


Úvodná stránka