Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Informačná kampaň

Informačná kampaň

Podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) má obec povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, informačnú kampaň zameranú na zvýšenie triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Podrobnosti k tejto povinnosti sú ustanovené v § 14 ods. 14 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 Z. z.

Obec zabezpečí:

a) propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v prípade zabezpečenia zberných nádob, a to

  1.  zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na webovom sídle obce,
  2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
  3. vysielaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obecnom rozhlase, resp. v obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky,

b) propagáciu domáceho kompostovania za účelom jeho podpory, a to

  1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
  2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré kompostujú,
  3. vysielaním informácií o domácom kompostovaní v obecnom rozhlase, resp. v obecnej televízii alebo usporiadaním odborných prednášok s možnosťou praktických ukážok.

 


Úvodná stránka