Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Činnosť hlavného kontrolóra

   Funkcia hlavného kontrolóra obce Bacúch

   Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch uznesením č. 39/2015 zo dňa 26.3.2015 zvolilo v súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  Ing. Soňu Bridišovú do funkcie hlavného kontrolóra obce Bacúch na dobu určitú od 1.4.2015 (funkčné obdobie šesť rokov).

    Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obecné zastupiteľstvo obce Bacúch určilo hlavnému kontrolórovi obce Bacúch pracovný čas, ktorého dĺžka je 7,5 hodín týždenne (úväzok 0,2). Hlavný kontolór nevykonáva kontrolnú činnosť pre iné obce.

    V zmysle ustanovenia § 18c ods. 1 písm.  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat hlavného kontrolóra je súčinom  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v  národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu  Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok  a koeficientu podľa počtu  obyvateľov obce v závislosti od dĺžky pracovného času . V roku 2016 tj. 883 eur x 1,28 x 0,2.

    Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.

 

 


 


Úvodná stránka