Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Aktuálne oznamy

Aktuálne oznamy

Polícia radí senioromVytlačiť
 

Polícia radí seniorom

Seniori pozor na volajúcich podvodníkov a svoje finančné úspory !

 

Vážení seniori,

do pozornosti Vám dávame niekoľko dôležitých rád, ako sa nestať obeťami podvodníkov, ktorí Vás telefonicky kontaktujú ako Vaši príbuzní a žiadajú požičať peniaze na rôzne účely alebo Vás telefonicky kontaktujú v neskorých nočných hodinách ako lekári, či zdravotné sestry a oznámia, že Váš príbuzný zapríčinil dopravnú nehodu, pri ktorej zranil dieťa, nemôže komunikovať, lebo si odhryzol jazyk, leží v nemocnici a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, svoje ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Podvodníci vždy volajú viackrát za sebou a žiadajú, aby ste Vaše finančné úspory, ktoré máte doma alebo na vkladných knižkách, či osobných účtoch odovzdali neznámym osobám, ktoré si pre peniaze prídu osobne alebo si ich vložili na konkrétne číslo účtu v banke, či poslali na účet cez finančnú službu Western Union do zahraničia. Podvodníci Vás následne dôrazne upozornia, aby ste nikoho nekontaktovali, s nikým sa o tejto veci nerozprávali, lebo váš príbuzný bude mať problémy so zákonom, pôjde do väzenia, pretože šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Seniori všimnite si:

- podvodníci sa často v telefonáte predstavujú ako Vaši príbuzní alebo lekári a žiadajú peniaze!

- nepodliehajte v telefonáte emotívnemu príbehu podvodníka !

- nevyberajte peniaze pre podvodníkov zo svojich účtov, vkladných knižiek, či bankomatov!

- neposielajte peniaze podvodníkom cez Western Union alebo vkladom na účet !

Vždy sa poraďte s príbuznými alebo na bezplatnej Senior linke 0800 172 500 !

Seniori vždy volajte políciu na čísle 158 ! 


 
 

Polícia upozorňujeVytlačiť
 

Polícia upozorňuje

      Polícia opakovane eviduje prípady, kedy rodičia ponechali v motorovom vozidle dieťa osamote, bez dozoru dospelej osoby. Neraz sa stalo, že takto ponechané dieťa malo zdravotné problémy, dokonca boli zaznamenané aj prípady smrti. Takéto konanie môže mať aj trestnoprávne následky. Podľa právnej kvalifikácie skutku, tú možno určiť až na základe konkrétnych skutočností a okolností prípadu, by však mohlo ísť o trestný čin opustenie dieťaťa (podľa § 206 Trestného zákona), kde hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov a v prípade dieťaťa mladšieho ako šesť rokov hrozia tri až desať rokov.

      Čo sa týka postupu v takýchto prípadoch, je na starostlivom zvážení každého jednotlivca ako bude v konkrétnom prípade postupovať. Ak je to možné a aj situácia to dovoľuje, treba zabezpečiť prítomnosť majiteľa vozidla, napríklad v nákupnom centre vyhlásiť cez informačný stánok alebo cez SBS službu.

      Ak si nevie sám poradiť, odporúčame zavolať políciu, hasičov, prípadne linku 112, kde je okamžite ponúkaná rada o pomoc ako postupovať.

 


 
 

Lekárska služba pre deti a dospelých v Závadke nad Hronom oznamujeVytlačiť
 

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci v Závadke nad Hronom oznamuje, že prijatím novej legislatívy končí Ambulancia a prvá výjazdová ambulancia LSPP pre deti a dospelých Závadka nad Hronom stanovená pre spádovú oblasť  Polomka - Telgárt – Pusté Pole  svoju činnosť dňom  30.06.2018. Lekárska služba prvej pomoci bude od 1.7.2018 zabezpečená formou pevnej ambulancie v Brezne.


 
 

Oznámenie o vývoze septikov a žúmpVytlačiť
 

Oznámenie o vývoze septikov a žúmp

Vývoz a likvidáciu splaškových odpadových vôd zo žúmp a septikov v obci Bacúch si musí fyzická resp. právnická osoba vopred dohodnúť s autorizovanou spoločnosťou, ktorá je oprávnená likvidáciu splaškových odpadových vôd realizovať. V spádovom okolí obce sa jedná o spoločnosť StSVPS a.s. Banská Bystrica, závod 01 Banská Bystrica, zákaznícke centrum Brezno, Ul. Sekurisova 4. Občania však môžu požiadať o vývoz septiku aj inú oprávnenú osobu/spoločnosť.

Žiadame občanov,  aby si každý doklad o vývoze septikov,  ktorý sa uskutoční v roku 2017, uschovali. Tieto doklady budú občania potrebovať v budúcnosti pri dokladovaní vývozov zo žumpy resp. septiku.

Vypúšťať obsah žúmp, septikov do povrchových vôd a podzemných vôd je zakázané (§ 36, ods. 15. Zákon .č. 364/2004 Z. z. o vodách).

Fyzická osoba, ktorá poruší uvedené ustanovenie zákona sa dopustí priestupku (§ 77, ods. 1, písm. j) zákona č. 364/2004 Z. z. za čo jej môže byť uložená pokuta vo výške do 100,-- €.

Priestupky a správne delikty rieši Okresný úrad Brezno,  odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy.  

 

                                                                      Ing. František Kán

                                                                          starosta obce 

 


 
 


Úvodná stránka